c o f i - o d o n t o l o g o s . c o m

Juncal 1305 Esc 308
Montevideo


Telefax: [598] 29165056
cofi.odontologos@gmail.com

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 79

17.10.2019 15:54

ORDEN DEL DÍA

Punto 1: Control de Asistencia.

Punto 2: Consideración del Acta anterior.

Punto 3: Asuntos Entrados.

Punto 4: Informe de convenios.